R-Treetje Hoger – Astrid Tijssen-Brokking – Rijndijk 85, 2394 AD, Hazerswoude Rijndijk

Over mij

  /  Over mij

Vanaf 1981 tot en met 2007 ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs in diverse functies. Voordat ik mijn diploma volledig bevoegd onderwijzer haalde, heb ik de “oude” opleiding voor kleuterleidsters gevolgd. Daardoor heb ik goed leren kijken naar “het hele kind” en wat kinderen nodig hebben. Een speelse humorvolle benadering staat voorop. Doordat ik in alle klassen van de basisschool heb lesgegeven, heb ik goed zicht gekregen op de doorgaande lijn. Van 2003 tot 2008 ben ik werkzaam geweest bij een psychologisch/ orthopedagogisch bureau als remedial teacher.

In 2003 heb ik mijn post HBO opleiding voor Remedial Teaching Primair Onderwijs afgerond.

In juni 2007 heb ik de Master opleiding Special Educational Needs (Master SEN) leerroute dyslexie gehaald en mag mij daarom dyslexiespecialist noemen.

Daarna heb ik diverse workshops /opleidingen gedaan, waaronder voor

 lezen/spelling:

– FIK2 (fonologie, intelligentie, kennisverwerving, toepassen van kennis en werkhouding)

– Dyslexie ICT expert

– Dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland

– Taal in blokjes (F&L methode)

  Begrijpend lezen “Alle teksten de baas”

Rekenen:

– Met Sprongen Vooruit (rekenen) groep 3/4 groep 5/6 en groep 7/8

– Deelname behandelaar Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie

– RD4 rekendiagnostiek op de vier handelingsniveaus van het handelingsmodel ERWD

Leren leren: 

– Beelddenken in de praktijk

– Ik leer anders

– Snel leren = leuk leren

– Breinhelden, executieve functies

Doordat ik lid ben van de LBRT (Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers) en met grote regelmaat de regiobijeenkomsten bezoek of online volg blijf ik up to date.