R-Treetje Hoger – Astrid Tijssen-Brokking – Rijndijk 85, 2394 AD, Hazerswoude Rijndijk

Remedial teaching

  /  Remedial teaching

Een remedial teacher (uit het Engels letterlijk een leraar die verbetert) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Met zijn pedagogische hulp hopen zij beter te kunnen presteren. (Bron: Wikipedia)

Remedial teaching is hulp aan leerlingen die lager dan gemiddeld of lager dan hun eigenlijke kunnen presteren op  een bepaald leergebied. D.m.v. testen, observaties en gesprekken met de kinderen, de ouders en de leerkrachten, wordt vastgesteld wat het probleem en hoe groot de leerachterstand is. Naar aanleiding hiervan wordt een handelingsplan opgesteld. De hulp die hierna geboden wordt heet remedial teaching. Dit is specifieke hulp volledig toegespitst op het probleem van de leerling. R.T. is altijd maatwerk. Er wordt doelgericht en intensief met de leerling gewerkt.