R-Treetje Hoger – Astrid Tijssen-Brokking – Rijndijk 85, 2394 AD, Hazerswoude Rijndijk

Werkwijze

  /  Werkwijze

Het is voor mij van belang om kinderen te begeleiden in leuke, afwisselende, gezellige, leerzame en zinvolle sessies, zodat zij een treetje hoger kunnen komen.

Een aantal belangrijke zaken hierbij voor mij zijn:

  • Goed luisteren naar en observeren van het kind
  • Inspraak van de leerling in de behandelingen 
  • Goede samenwerking met ouders en school
  • Het kind succeservaringen op laten doen en steun bieden
  • Aandacht voor zelfvertrouwen
  • Lees-, spelling-, reken- en/of schrijfplezier bevorderen
  • Hoge maar wel reële doelen en verwachtingen hebben van leerlingen.
  • Humor en een speelse benadering
  • Een positieve beleving van de behandeling door de leerling